top of page

2010

MALERI OG COLLAGE

 

Disse collagene er en serie som jeg har kalt “healing”. De har utgangspunkt i en bok, funnet på loppemarked, om tidligere tiders behandling av syke, ved hjelp av ulike innsvøpninger, bruk av vann til utskylling og som legende element. Oppholdet på Island og naturen der sies å ha en spesiell effekt på mennesker- naturen er i stadig skapelse gjennom vulkaner, jordskjelv og vann som kommer fra jordens indre -en pågående transformasjon av naturen er alltid tilstede.

These artworks are a series that is called "healing". They are based on a book found at a flea market, about the past treatment of physically illness using various wraps and also the use of water for rinsing and as a healing element. The nature in Iceland  is said to have a special effect on humans - the transformation of nature through volcanoes, earthquakes and water coming from the earth's interior - strong forces are modeling the earth.

bottom of page