2010

MALERI OG COLLAGE

Disse bildene er en serie som jeg har kalt “healing”. De har utgangspunkt i en bok, funnet på loppemarked, om tidligere tiders behandling av syke, ved hjelp av ulike innsvøpninger, bruk av vann til utskylling og som legende element. Oppholdet på Island og naturen der sies å ha en spesiell effekt på mennesker- naturen er i stadig skapelse gjennom vulkaner, jordskjelv og vann som kommer fra jordens indre -sterke krefter er i sving. Collagene er en sammensmeltning av gammel og moderne tid - i uttrykk og innhold - som arketypiske bilder.

Bildenes format er fra A4 - A1. Teknisk så er det en blanding av akrylmaleri, tusjtegning og utklipp. Møtet mellom den langsomme detaljeringen i tusjtegningen mot mer raske og ekspressive penselstrøk har vært noe av det uttrykksmessige jeg utforsket. Hva som skjer i møtet mellom intensjon og tempo - alt setter sine spor.