top of page

Animasjonen ble vist på seminaret  Visibility på galleriet Bergen Kjøtt i 2014. Den ble laget for å bli vist akkurat i dette rommet. Størrelsen var  litt over 1:1 proporsjon for et menneske. Projiseringen ble gjort i en smal nisje i rommet. Tegneanimasjonen er laget av 150 håndtegnete kulltegninger.  

The animation was shown at the seminar Visibility at the gallery Bergen Kjøtt in 2014. It was created to be displayed in this very room. The size is slightly above 1: 1 proportion for a human. The projection was made in a narrow niche in the room. The drawing animation is made of 150 hand-drawn charcoal drawings. 

2014

ANIMASJON/ANIMATION

bottom of page