2015 RISOPRINT

Risografi på malte akrylflater. 64 A4 bilder danner tilsammen et stort.

Opplevelsen av rom, av å bevege seg innenfor noen grenser eller å være i det grenseløse ytre rom. Et forsøk på å forstå det ytre rom kan føre til fortapelse og opplevelsen av å være et lite punkt i en altfor stor sammenheng - en erfaring av sinnets grenser. Opplevelsen av det motsatte, for trange rom, kan føre til en aksept av betingelser eller et behov for å komme fri fra begrensninger. (fra katalogtekst til utstillingen "lost in space").

©2016 BY KEM DESIGN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM