Tempel
Minner om hav
Ofringer
Tilflukt
Reise

2016 CHINE COLLE

Tidsreise


Jeg ønsker collagene skal ha en taktil kvalitet- gjennom å bruke objekter som har levd en stund slik at de har fått et preg av tid og bruk. De håndskrevne sidene i en gammel kladdebok i fysikk- en vakker håndskrift fra tidligere tider - har i dag både en estetisk kvalitet men også et tidsinnhold. Håndskriften her er som utøvelse av et håndverk som har krevd disiplin og tålmodighet. Papiret som er brukt i disse collagene er noe jeg selv laget for hånd for en del år siden.