top of page

2018

UTSTILLING/EXHIBITION

Fantasiens botanikk: Utstilling i KMD rom61 februar 2018. Utstillingen viser et utvalg av tegningene fra 2016/17. Nye tegninger i form av risografi og tegning - montert som romlige installasjoner.

Botanical imagination : Exhibition in KMD rom61 February 2018. The exhibition shows a selection of the drawings from 2016/17. New drawings in the form of risography and drawing - mounted as spatial installations.
bottom of page