top of page

2021

UTSTILLING/EXHIBITION

Utstilling på Bergen Museum, Damsgård Hovedgård. Hovedgården anses for å være et av de norske hovedverkene innen perioden rokokko. Hovedgården er kanskje det best bevarte trehuset fra 1700-tallet i Europa. Jeg er født og oppvokst på Laksevåg og Damsgård hovedgård er en del av mitt barndomsunivers. I et industripreget miljø var hovedgården et forfriskende innslag og var en mystisk bygning som appellerte både til fantasien men også til interessen for form og stiluttrykk. Tegningene presentert her er plassert i et av bygningens loft og er utdrag fra de siste års arbeid med blyant tegning.

Exhibition at Bergen Museum, Damsgård Hovedgård. The main farm is considered to be one of the main works within the Rococco period in Norway . The main farm is perhaps the best preserved wooden house from the 18th century in Europe. I was born and raised in the area at Laksevåg and Damsgård main farm is part of my childhood universe. In an industrial environment where I grew up, the main farm was a refreshing element and was a mysterious building that appealed both to the imagination but also to interest in form and style expression.
The drawings presented here are located in one of the building's attics and are excerpts from som of the later year's work with pencil drawing.

bottom of page