top of page

2022

GRAFIKK/PRINTMAKING

I denne serien med monotypi bruker jeg allerede eksisterende materialer som basis for bildeskaping. Jeg arbeider med transformasjon fra et materiale som er blitt preget og tar dette over i en helt annen kontekst. Det er collagebasert, med løse materialdeler, og jeg transformerer dette videre gjennom lagvis farge og komposisjon.  Tittelen "kretsløp" henspeiler på arbeidsprosessen med bildene men også til de mekaniske og maskinbaserte former som til enhver tid omgir oss og er en del av vårt visuelle landskap.

In this series of monotypes, I use pre-existing materials as a basis for creating images. I work with transformation from a material that has been stamped and transform this in a completely different context. It is collage-based, with different parts of materials, and its transformed through layered color and composition. The title "circuit" refers both to the work process and to the mechanical and machine-based forms that surround us at all times and are part of our visual landscape.

bottom of page