top of page

2023
TEGNING/UTSTILLING

I serien "unfolding" søker jeg det imaginære og det ukjente. Gjennom en intuitiv tegneprosess vil jeg  synliggjøre ubevisst materiale for å materialisere det som ligger utenfor vår rasjonelle erfaring. Jeg henter inspirasjon fra gammel alkymi, fra C.G. Jungs teorier om det ubevisste og min egen praksis med drømmer og meditasjon som grunnlag for den kunstneriske utforskningen. Transformasjon i den alkymiske beholder kan ses som en allegori til den kunstneriske praksis og prosessen med å transformere enten ideer eller fysisk materiale. Der vår rasjonelle og materialistiske tilnærming kommer til kort, vil våre nattlige drømmer fortelle om en annen og like viktig opplevelse og erfaring. Tegningene er fra 2021, kvadratiske format  29 x 29cm

Viriditas Tegnerforbundet 14.04 - 04.06.2023

Viriditas/ det mystiske i kunst: I utstillingen presenteres ti kunstnere som jobber med det mystiske, magiske og spirituelle både som tema og metode. Utstillingen rommer tegning, installasjon, skulptur og video, og er kuratert av Esra Duzen og Tanja Thorjussen.  Deltagende kunstnere: Tia Maria Taylor Berry, Simone Hooymans, Taru Kallio, Kornelia Remø Klokk, Päivi Laakso, Linda Morell, Sverre Malling, Astrid Mørland, Käte-Elin Madsen og Amalie Vestergaard Olsen. Viriditas er et latinsk ord som betyr vitalitet, det grønne og friske i naturen, ungdommelighet og fertilitet. Hildegard von Bingen (1098–1179) brukte ordet for å beskrive spirituell og fysisk helse, i relasjon til det åndelige i naturen.  ‍

‍Fra utstillingskatalogen: Det mystiske, magiske og spirituelle i kunsten 

I den senere tid har det spirituelle fått ny grobunn i kunsten. Samtidskunstnere jobber med det mystiske, magiske og spirituelle som både tema og metode. Temaet er utforsket i flere utstillinger og publikasjoner internasjonalt de senere årene, som for eksempel under den 59de Venezia Biennalens hovedutstilling The Milk of dreams. 

 Pionerer innen spirituell, surrealistisk og abstrakt kunst som Hilma af Klint (1862–1944), Emma Kunz (1892–1963), Georgina Houghton (1814–1884), Leonora Carrington (1917–2011) og Ithell Colquhoun (1906–1988) har fått økt internasjonal oppmerksomhet med store retrospektive utstillinger. Kunsthistorien skrives nå om og et større spirituelt perspektiv undersøkes. I kjølvannet av gjenoppdagelsen av disse pionerene som var aktive for ca. 100 år siden har vi en ny interesse for det spirituelle i kunsten og en aksept for dette som tema og arbeidsmetode. 

‍Å tilnærme seg verden gjennom spiritualitet  

Å uttrykke og å ha alternativ spirituell frihet er politisk, feministisk og samfunnskritisk. Eksempelvis innenfor spiritualismen i forrige århundre var tegning sentral i kommunikasjonen med ånder og de døde gjennom automatisk skriving og tegning under transe, ettersom tegning som form er så direkte. Etablerte maktstrukturer har gjennom historien slått ned på slike ytringer og portrettert disse strømningene som ondskapsfulle, useriøse, gale og hysteriske.  

I teknologiens og den kunstige intelligensens tidsalder er vi nå inne i en ny bølge med spirituell interesse. Hekseri, astrologi, tarot, sjamanisme, det okkulte og magiske blir mer integrert i mainstream og brukes av kunstnere som redskap for å utforske alternative maktstrukturer, feminisme og avkolonisering. Spiritualitet er revitalisert som et resultat av denne nye kunnskapen om magi som lenge har vært undertrykt av det etablerte moderne samfunnet. Gjennom kunsten søker vi nye måter å leve på og visualisere nye fremtider.

bottom of page