top of page

2020 -21
TEGNING

PRIMA MATERIA  er en serie på over 100 tegninger Teknikk blyant og avtrykk på papir, kvadratiske format 35 x 35cm. Inspirasjon fra C.G. Jungs psykologi og alkymi. A series containing  over 100 drawings made in 2020 - 2021. Technique pencil and print on paper, square format 35X 35cm.Inspiration from C.G. Jung's psychology and alchemy.

ALKYMI

I vår tid er alkymi kjent som et forsøk på å omdanne uedle metaller til gull eller finne en universell eliksir som kan gi evig liv. Alkymi er en kombinasjon av filosofi,mystisisme og kjemisk viten som har røtter i kinesisk, indisk,arabisk og europeisk tradisjon flere hundre år før vår tidsregning. Alkymistene trodde at alt i den fysiske verden hadde sjel og de mente at en transformasjons- prosess innebar både psykologiske, fysiske og spirituelle elementer. Hver alkymist hadde sitt eget materiale de brukte som utgangs punkt for sitt arbeid og de kalte dette «Prima materia». Alkymister arbeidet i det skjulte for . unngå eksponering av verkene deres, og deres ferdigheter er nedskrevet i et metaforisk språk slik at uinnvidde mennesker ikke skulle f. tilgang til denne kunnskapen.

MASSA CONFUSA

Alt starter i massa confusa, i kaos. Dette er rå-materialet som alkymistene mente alt oppstod fra, og ut av denne kaotiske masse skulle man finne sitt prima materia, det primære materialet man ville arbeide med. Dette første stoffet er av alkymistene karakterisert som «bly», det tyngste, tetteste og dårligste av metaller. Prima materia ble lagt i en kolbe og kolben ble plassert over ild. Ild er den kraften som driver det alkymiske arbeidet og er det symbolske uttrykket for alkymistens lidenskap. Ild er i sin natur både en skapende og en destruktiv kraft og når den er tent, må den opprettholdes uten avbrudd til prosessen er fullført. Det er varmen fra ilden som renser bort alle urenheter og foredler materialet til sin perfekte form. Materialet i kolben gjennomgår ulike prosesser som brenning,oppløsning, separering, fordampning, sammenføying,fermentering og koagulering. Gjennom transformasjonsprosessens mange stadier vil man så til slutt skape «den vises sten» eller det alkymistiske «gull». Gjennom å varme opp det flytende i kolben til det løses opp for deretter å koagulere, er en prosess som alkymien kaller «solve et coagula». «Solve et coagula» er et påbud om først å oppløse materialet for så å gjøre det fast. Kjemisk betyr dette å redusere et fast stoff til damp (solve) og deretter kondensere dampen til noe som er renset og fast (koagula). En annen formel lyder: «fac fixum volatile et volatile fixum», gjør det faste flyktig og det flyktige fast. Når prima materia blir lagt i den alkymiske kolben kan det store verket, Opus Magnum starte. Der er fire hovedstadier i transformasjons prosessen: nigredo, albedo, citrinitas og rubedo. Nigredo er den sorte fase, her blir alt blir kokt til en sort, flytende væske. Prosessen kan bestå av noe som råtner (putrefactio) eller dør (mortificatio) Albedo er den hvite fase som er kjennetegnet av en tilstand hvor materialet får en ny klarhet gjennom å bli renset for alle urenheter. Citrinitas er en fase hvor noe giftig blander seg (sulphur og lukten av svovel) og oppløsningen må så gjennom en ny renselse. Rubedo er den røde fase og er den hvor man gir liv (blod) og materialet får en ny klarhet gjennom å bli renset for alle urenheter. Dette avslutter prosessen og man har skapt «de vises sten». Men har man et nytt «prima materia» så vil man måtte gå gjennom denne prosessen helt fra begynnelsen.

bottom of page